Knjige / Brošure / Katalozi / Novine

Možda želite da Vaše proizvode objedinite u katalog i tako Vašim klijentima prezentirate ponudu koju će moći pogledati i nakon sastanka, na miru u svojoj kancelariji ili kod kuće, sigurno će povećati prodaju ili makar će ih s vremena na vrijeme podsjetiti na Vašu ponudu. Aktuelne radove, promocije ili dešavanja možete prestaviti kroz brošure, stavljajući akcenata na određene stvari. Ako mjesečno, svakih šest mjeseci ili jednom godišnje, vijesti iz raznih svera želite da predstavite u štampanom obliku onda za Vas možemo da štampamo novine. Ukoliko Vaše priče, misli i ilustracije želite da objedinite na jednom mjestu, onda je to najbolje da uradite u obliku knjige.